Breaking News

Bacaan Shalat Lengkap Dari Takbir Hingga Salam Berikut Doa Setelah Shalat

Berikut adalah bacaan doa dalam solat dari awal hingga selesei, yang sesuai dengan panduan solat dalam agama Islam:

 1. Niat (Niatkan dalam hati): “Aku niat solat fardhu (nama solat) empat rakaat, untuk Allah Ta’ala.”

 2. Takbiratul Ihram (Takbir Pertama): “Allahu Akbar.”

 3. Doa Iftitah (Doa Pembuka): “Subhanaka Allahumma, wa bihamdika wa tabarakasmuka, wa ta’ala jadduka, wa la ilaha ghairuk.”

  Artinya: “Maha suci Engkau, ya Allah, dan dengan puji-Mu. Maha suci nama-Mu, dan Mahaagung kebesaran-Mu. Tidak ada tuhan selain Engkau.”

 4. Al-Fatihah: Baca Surah Al-Fatihah, surah pembuka dalam Al-Quran.

 5. Bacaan Surah atau Ayat-ayat Al-Quran: Bacalah surah atau ayat-ayat lain dalam Al-Quran, seperti Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Nas.

 6. Rukuk (Rukuk): “Allahu Akbar.”

 7. Doa Rukuk: “Subhana Rabbiyal ‘Azim.”

  Artinya: “Maha Suci Tuhanku yang Mahaagung.”

 8. I’tidal (Bangkit dari Rukuk): “Sami’Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.”

  Artinya: “Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, segala puji bagi-Mu.”

 9. Sujud (Sujud Pertama): “Allahu Akbar.”

 10. Doa Sujud: “Subhana Rabbiyal A’la.”

  Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi.”

 11. Duduk di antara dua sujud: “Rabbighfirli, Rabbighfirli.”

  Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku.”

 12. Sujud Kedua: “Allahu Akbar.”

 13. Doa Sujud Kedua: “Subhana Rabbiyal A’la.”

  Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi.”

 14. Tahiyat Awal (Duduk Tasyahhud Awal): “At-Tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-tayyibat. As-salamu ‘alaika ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahis-salihin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasuluh.”

  Artinya: “Segala ucapan kesucian, ibadah, dan kebaikan hanya untuk Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

 15. Tahiyat Akhir (Duduk Tasyahhud Akhir): “At-Tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-tayyibat. As-salamu ‘alaika ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahis-salihin.”

  Artinya: “Segala ucapan kesucian, ibadah, dan kebaikan hanya untuk Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh.”

 16. Doa Salam: “As-salamu ‘alaikum wa rahmatullah.”

  Artinya: “Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah kepadamu.”

Demikianlah bacaan doa dalam solat dari awal hingga selesei. Penting untuk memahami dan menghayati setiap bacaan dalam solat agar ibadah kita menjadi lebih khushu’ dan berarti.

Setelah menyelesaikan solat, seorang Muslim dianjurkan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Ta’ala untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa doa yang dapat dibaca setelah solat:

 1. Doa Istighfar: “Astaghfirullahal ‘azim, alladzi la ilaha illa Huwal Hayyul Qayyum, wa atubu ilaih.”

  Artinya: “Aku mohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung, yang tiada Tuhan selain-Nya, Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus seluruh makhluk-Nya, dan kepada-Nya aku bertaubat.”

 2. Doa untuk Mendapatkan Kebaikan Dunia dan Akhirat: “Rabbana atina fid-dunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, waqina ‘adhaban-nar.”

  Artinya: “Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

 3. Doa Permohonan Ampunan: “Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta yaa dzal jalali wal ikram.”

  Artinya: “Ya Allah, Engkau Mahapeace, dari-Mu keselamatan, Engkau Maha Membawa keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

 4. Doa Memohon Pertolongan: “Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu wahuwa Rabbul ‘arshil ‘azim.”

  Artinya: “Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung.”

 5. Doa Memohon Perlindungan dari Kejahatan: “Allahumma inni a’udzubika min ‘adzabil qabri, wa min ‘adzabil Jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal.”

  Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.”

 6. Doa Permohonan Perlindungan dan Keselamatan: “Bismillahi alladzi la yadurru ma’asmihi syaiun fil ardhi walaa fis samaa’i wahuwas sami’ul ‘alim.”

  Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang dapat mendatangkan bahaya dengan nama-Nya di bumi dan langit, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ingatlah untuk membaca doa-doa ini dengan penuh khushu’ dan keyakinan dalam hati. Doa merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Sang Pencipta, dan Allah Ta’ala adalah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa hamba-Nya yang ikhlas.

About nasiona6

Check Also

Kata Kata Selamat Ied Fitri Arab beserta Artinya

Idul Fitri atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Idul Fitri adalah hari besar bagi …

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?